CABO PRYSMIAN AFUMEX 750V

  • CABO FLEX AFUMEX 4,0MM2 750V VERDE/AMARELO PRYSMIAN

  • CABO FLEX AFUMEX 4,0MM2 750V MARROM PRYSMIAN

  • CABO FLEX AFUMEX 1,0MM2 750V AZUL PRYSMIAN

  • CABO FLEX AFUMEX 1,0MM2 750V PRETO PRYSMIAN

  • CABO FLEX AFUMEX 6,0MM2 750V MARROM PRYSMIAN

  • Padrão

    CABO FLEX AFUMEX 1,0MM2 750V BRANCO PRYSMIAN