FUSIVEIS DIAZED

 • ANEL DIAZED 25A PORC

 • ANEL DIAZED 63A PORC

 • BASE DIAZED 25A FIXACAO TRILHO DIN

 • BASE DIAZED 25A REF B-1 EZ-25

 • BASE DIAZED 63A FIXACAO TRILHO DIN

 • FUSIVEL DIAZED 6A 500V ULTRA RAPIDO

 • FUSIVEL DIAZED 10A 500V ULTRA RAPIDO

 • FUSIVEL DIAZED 2A 500V RET

 • FUSIVEL DIAZED 4A 500V RET

 • FUSIVEL DIAZED 6A 500V RET 5SB231 SIEMENS

 • FUSIVEL DIAZED 10A 500V RET

 • FUSIVEL DIAZED 16A 500V RET

 • FUSIVEL DIAZED 20A 500V RET

 • FUSIVEL DIAZED 25A 500V RET

 • FUSIVEL DIAZED 35A 500V RET

 • FUSIVEL DIAZED 50A 500V RET

 • FUSIVEL DIAZED 63A 500V RET

 • PARAF DE AJUSTE DIAZED 2-6A

 • PARAF DE AJUSTE DIAZED 10A

 • PARAF DE AJUSTE DIAZED 16A

 • PARAF DE AJUSTE DIAZED 20A

 • PARAF DE AJUSTE DIAZED 25-30A

 • PARAF DE AJUSTE DIAZED 35A

 • PARAF DE AJUSTE DIAZED 50A

 • PARAF DE AJUSTE DIAZED 63A

 • TAMPA DIAZED 25A PORC

 • TAMPA DIAZED 63A PORC

 • FUSIVEL DIAZED 35A 500V ULTRA RAPIDO

 • FUSIVEL DIAZED 30A 500V ULTRA RAPIDO

 • FUSIVEL DIAZED 63A 500V ULTRA RAPIDO

 • FUSIVEL DIAZED 30A 500V RET

 • FUSIVEL DIAZED 50A 500V ULTRA RAPIDO

 • FUSIVEL DIAZED 20A 500V ULTRA RAPIDO